Genadige God, de naam van Jezus openbaart Uw reddende almacht. Wij willen U vandaag, op verzoek van Paus Franciscus, bidden  voor mensen die leven en werken aan en van de zee. Voor vissers, matrozen, havenlieden en hun gezinnen. Om een schonere zee, voldoende vis en veilig werk, en een christelijke benadering rond het beheer van de oceanen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.