Levende God, Uw Zoon Jezus Christus bracht heil en genezing voor melaatsen met Zijn liefdevolle aanraking. Wij vragen U vandaag Zijn zegen voor alle artsen, verplegers en verzorgers, die hun beroep uitoefenen in Syrië. Bescherm hen tegen geweld, geef dat zij niet ontmoedigd raken en dat zij met hun deskundigheid veel goeds tot stand brengen. Door Christus onze Heer.