Almachtige God, Uw Zoon geeft hen die op Hem vertrouwen kracht en moed tijdens zware beproevingen. Wij bidden voor jonge mensen die opgroeien in armoede in de grote steden van de landen in het Midden-Oosten. Bescherm hen tegen geweld, vervuiling en neerslachtigheid. Geef hun goed onderwijs en gelegenheid om zinvol werk te doen tegen een eerlijk loon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.