Barmhartige God, U hebt Uw Kerk het bloedgetuigenis van de martelaren gegeven. Wij willen U danken voor deze moedige mannen en vrouwen die door de eeuwen heen de trouw en de liefde van Uw Zoon met woord en daad hebben verkondigd tot in de dood. Wij bidden U voor allen die vervolgd worden omwille van hun geloof, speciaal in Eritrea. Wij vragen U vandaag: wees hen nabij en bevrijd hen uit hun moeilijke situatie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Gorcum, door Christus onze Heer.