Goede God, Jezus Christus, Uw eniggeboren Zoon, heeft zichzelf ontledigd en zich uit vrije wil overgeleverd aan de dood aan het kruis om ons te verzoenen met U. Wij bidden U in deze tijd van boetedoening en bezinning voor alle mensen van goede wil; voor mensen die vrede en gerechtigheid nastreven; voor mensen die Uw Goede Boodschap verkondigen in woord en in daad. Zegen hen met al Uw goede gaven. Door Christus onze Heer.