God van Abraham, U wilt dat alle mensen in vrede en vrijheid met elkaar leven. Wij bidden U voor hen die aan de rand van de Egyptische samenleving wonen, slachtoffers van onrecht en zij die leven in armoede en onwetendheid. Geef dat jongeren en kinderen kansen krijgen om zich te ontplooien en uit te groeien tot verantwoordelijke mensen die meebouwen aan een rechtvaardige maatschappij waarin naar iedereen wordt omgezien. Door Christus onze Heer.