Barmhartige God, U hebt de Trooster en Helper, Uw heilige Geest aan ons geschonken. Wij bidden U voor alle mannen en vrouwen in Turkije die het Evangelie van Uw Zoon in woord en in daad aan hun landgenoten uitdragen. Mogen zij met de Goede Boodschap hun naasten raken, inspireren en bemoedigen en zich gedragen voelen door ons gebed. Door Christus onze Heer.