God onze Vader, de moeder van Jezus Christus is op wondere wijze gevrijwaard van alle zonde bij haar ontvangenis. Dit wonder wordt overal met vreugde door Uw Kerk verkondigd. Wij bidden U op dit hoogfeest voor alle moeders die te lijden hebben onder armoede, uitbuiting en onwetendheid en wij vragen U om hen en hun kinderen te zegenen. Geef dat zij Uw barmhartigheid steeds mogen ondervinden op hun weg door het leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.