Barmhartige Heer, genadige God, U hebt de dorst van Uw volk Israël gelest met water uit de rots. Wij willen U vandaag speciaal bidden voor mannen en vrouwen in Pakistan die gevangen zitten omwille van hun geloof in Uw Zoon Jezus Christus. Geef dat zij weten dat hun broeders en zusters overal ter wereld hun nabij zijn en dat zij, in het besef hiervan, gesterkt worden in hun geloof. Door Christus onze Heer.