Barmhartige God, Uw Zoon is het Licht van de wereld. In Hem zien wij wie wij kunnen zijn. In Hem worden wij opnieuw geboren. Op deze feestdag willen wij Uw zegen vragen voor alle moeders. Wij bidden U dat zij met geduld, wijsheid en liefde hun kinderen nabij zijn. Wij vragen Uw bescherming voor het ongeboren leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.