God van Abraham, U hebt in de woestijn de dorst van Uw volk Israël gelest met water uit de rots. Wij bidden U op deze Sabbat voor mensen die dorst hebben naar de liefde die Jezus Christus heeft belichaamd en geopenbaard. Geef dat zij mensen ontmoeten die hun de Weg van Uw Zoon wijzen. Dat zij ontdekken dat zij overal ter wereld broeders en zusters hebben en, in het besef hiervan, gesterkt worden op hun levensweg. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jacques Berthieu, priester en martelaar, door Christus onze Heer.