Genadige God, voor mensen die berouw tonen zijt Gij een God van vergeving. Wij bidden U daarom vandaag voor Brazilianen die zich schuldig maken aan de vernedering en mishandeling van vrouwen. Geef dat zij Jezus Christus leren kennen, zijn Goede Boodschap omarmen en berouw tonen. Wees hun slachtoffers nabij. Door Christus onze Heer.