Levende God, Uw Zoon Jezus Christus bracht genezing en redding voor zieken met Zijn liefdevolle aanraking en zijn krachtige woorden. Wij willen U zijn zegen vragen voor alle artsen, verplegers en verzorgers, die hun beroep uitoefenen in Rusland en in de Oekraïne. Geef dat zij vreugde beleven aan hun werk en aan de mensen die zij ontmoeten, en dat zij met hun deskundigheid veel goeds tot stand brengen. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Ambrosius, door Christus onze Heer.