Eeuwige God, Het zaad van Uw Koninkrijk ontkiemt en gedijt waar U ook wilt. Wij bidden U voor alle verkondigers van Uw Goede Boodschap in Burundi en in Rwanda. Wij bidden dat Uw Geest hun wijze en liefdevolle woorden in de mond legt en wij vragen Uw bescherming bij hun verkondigingswerk. Schenk hun moed en een vurige liefde voor U en voor alle mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Willibrord, door Christus onze Heer.