God van levenden, U hebt de maagd Maria de volheid van Uw genade geschonken en zo heeft zij Uw levend Woord, haar zoon Jezus, gedragen en ter wereld gebracht. Wij vertrouwen op haar voorspraak bij Uw Zoon en vragen daarom Uw zegen voor allen die vol overgave bidden voor onze wereld. Verhoor hun gebeden en schenk gerechtigheid waar onrecht heerst, vrede waar geweld woedt en vreugde waar droefheid is. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria van de Rozenkrans, door Christus onze Heer.