God van Abraham, Uw Zoon Jezus Christus bracht redding en vrede voor alle mensen. Wij vragen U op deze dag om zijn bescherming voor alle families en gezinnen in China die slachtoffer zijn van armoede, uitbuiting, geweld en intimidatie. Wees hen nabij. Geef dat zij Christenen ontmoeten die hen de weg wijzen naar Uw Zoon en Zijn Kerk. Door Christus onze Heer.