Barmhartige God, Uw grote liefde voor de armen en zieken hebt Gij geopenbaard in Jezus van Nazareth. Wij bidden U vandaag uit dank voor mannen en vrouwen in India die zorgen voor de armen en de zieken. Voor artsen, verplegers en onderzoekers. Dat zij vreugde ervaren bij hun arbeid in dienst van hun medemensen. Om geduld en doorzettingsvermogen in moeilijke situaties. Door Christus onze Heer.