Barmhartige God, op de berg Tabor heeft Uw Zoon Zijn heerlijkheid geopenbaard aan Zijn leerlingen Petrus, Johannes en Jacobus. Jezus Christus is werkelijk het Licht van onze wereld. Wij bidden U dat de ogen van de seculiere en religieuze machthebbers in Pakistan open gaan voor de heerlijkheid van Uw Zoon, dat zij zich afwenden van alles wat tegen het leven ingaat en zich toewenden tot Uw barmhartige liefde. Door Christus onze Heer.