Heer onze God, U hebt Uw Kerk het bloedgetuigenis van de martelaren gegeven. Wij willen U vandaag danken voor de moedige Egyptenaren die hun geloof in Jezus Christus met woord en daad hebben verkondigd tot in de dood. Wij bidden U voor allen in Egypte die vervolgd worden omwille van hun geloof. Door Christus onze Heer.