God van Abraham, Isaac en Jacob, Gij hebt Uw volk Israël in de woestijn volop eten gegeven met brood uit de hemel. Wij willen U in deze Paastijd bidden voor alle mannen en vrouwen die het ware Brood van het leven verkondigen: Jezus Christus onze Heer. Geef dat deze verkondigers van het Evangelie altijd vreugde ondervinden bij hun arbeid en schenk hun bescherming en wijsheid. Door Christus onze Heer.