Levende God, van Morgenland tot Avondland wordt Uw Naam geëerd. Wij danken U voor de vele religieuzen die Uw Goede Boodschap in woord en daad uitdragen aan de inwoners van India. Dat zij trouw blijven aan hun roeping, moed vatten elke dag weer opnieuw te beginnen en vreugde ondervinden bij hun arbeid. Door Christus onze Heer.