Goede God, Het zaad van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit waar U dat wilt – ook in Japan. Wij bidden U in gedachtenis van de Japanse martelaren voor alle verkondigers van Uw Goede Boodschap in Japan. Wij vragen dat hun belangrijke werk vrucht mag dragen en dat Uw Kerk in Japan groeit in geloof en in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus Miki en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.