God van Abraham, Isaak en Jakob, U hebt Uw volk Israël met krachtige arm geleid door de woestijn naar het land van belofte en vrijheid. Wij bidden U vandaag voor alle mensen in India die gevangen zitten in de woestijn van de onwetendheid. Geef dat zij Uw Zoon Jezus Christus leren kennen, Hem omarmen en met Hem meetrekken tot in het eeuwige leven. Door Christus onze Heer.