Almachtige God, U hebt zich in Jezus Christus geopenbaard als een God van vrede, liefde en gerechtigheid. Wij bidden U voor alle mensen die zich inzetten voor de vrede in Syrië. Om bemoediging in hun werk en vertrouwen in de toekomst. Dat zij de hoop niet verliezen en zich gedragen weten door ons gebed in hun pogingen om verzoening te brengen tussen alle partijen. Door Christus onze Heer.