Heer onze God, U wilt dat de mensen in vrede met elkaar leven en werken. Wij bidden U voor de werklozen, dagloners en arbeiders in India – speciaal voor kinderen die zwaar werk moeten verrichten in fabrieken of op het land. Geef aan al deze mensen een menswaardig bestaan en geef dat zij zelfrespect, rust en vrede ervaren in hun leven van alle dag. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Franciscus de Capillas, de zalige Alfonsus de Navarrete en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.