Almachtige God, U hebt aan Uw volk Israël voedsel en water gegeven op zijn tocht door de woestijn. Wij willen U op deze Sabbat bidden voor alle mensen die op hun eigen levensweg onder honger, dorst en vervolging lijden. Wil hen beschermen in de schaduw Uw vleugels en zegen hen met Uw gaven van kracht, geloof en hoop. Door Christus onze Heer.