God, Schepper van hemel en aarde: man en vrouw hebt Gij geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U voor alle mannen en vrouwen in Mongolië die op zoek zijn naar de betekenis van hun leven. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en dat zij van overheidswege meer vrijheid krijgen om de weg van Uw Zoon te mogen volgen. Wij danken U voor alle bezielde mannen en vrouwen in Mongolië die een voorbeeld zijn van standvastigheid in het Katholieke geloof. Schenk hen wijsheid bij de geloofsopvoeding van hun kinderen. Door Christus onze Heer.