God onze Schepper, in de geschiedenis van Uw uitverkoren volk hebt U zich geopenbaard als een God van vrede, gerechtigheid en liefde. Wij bidden U: laat Uw zegen neerdalen over de inwoners van Turkije en geef dat gerechtigheid en vrede heersen waar nu onrecht en geweld dreigen. Open de ogen van vele Turken voor de Blijde Boodschap en geef dat zij zich bekeren tot U. Door Christus onze Heer.