Goede God, U hebt Uw volk Israël uit de gevangenschap geleid door de woeste zee en de droge woestijn naar het land van belofte en vrijheid. Wij willen U vandaag bidden voor mensen die vervolgd worden omwille van hun geloof in Uw Zoon, Jezus Christus. Wij bidden U ook voor hun vervolgers: dat zij geraakt worden door Uw Woord van liefde en hun naasten gaan zien als hun broeders en zusters. Door Christus onze Heer.