Levende God, Uw Zoon Jezus Christus heeft beloofd dat Hij bij ons blijft tot aan het einde der tijden. Wij willen U vandaag speciaal bidden voor Uw Kerk in India. Geef dat zij de uitdagingen van onze tijd met wijsheid, zelfvertrouwen en geduld tegemoet gaat. Schenk haar wijze leiders, liefvolle weldoeners en bekwame verkondigers. Door Christus onze Heer.