Heer onze God, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U vandaag voor alle inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden. Wij vragen Uw overvloedige zegen voor hen die vrede zoeken en vrede stichten. Geef dat ons dagelijkse gebed voor Uw Kerk niet vruchteloos blijft en dat wij allen mogen groeien in liefde voor U en voor elkaar. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Carolus Borromeüs, door Christus onze Heer.