God, Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is: Jezus van Nazareth is de nieuwe Adam die ons de sleutels reikt tot het Paradijs. Wij bidden U vandaag voor alle priesters die werkzaam zijn in het pastoraat. In het bijzonder voor priesters die ziek zijn, die ontmoedigd zijn of die gevangen zitten. Wees hun nabij, schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Maria Vianney, door Christus onze Heer.