God van bevrijding, U hebt Uw volk Israël uit de gevangenschap van Farao geleid. Wij bidden U vandaag voor alle mensen die, door nood gedwongen, moeten werken onder gevaarlijke en erbarmelijke omstandigheden. Bescherm hen tegen uitbuiting en ongelukken. Geef dat speciaal de kinderen die gedwongen worden om te werken, tijd krijgen om zich te ontplooien en om te genieten van het leven dat Gij hen hebt geschonken. Door Christus onze Heer.