zaterdag 4 mei 2019

_x000D_

Heilige en sterke God, in de geschiedenis van Uw volk Israël heeft U zich geopenbaard als een God van vrede, gerechtigheid en liefde. Wij bidden U: laat Uw zegen neerdalen over onze wereld en geef dat gerechtigheid en vrede heersen waar nu onrecht en oorlog dreigen. Open de ogen van velen voor de Boodschap van Jezus Christus en geef dat zij zich bekeren tot U. Door Christus onze Heer.