Eeuwige God, Uw Woord schept alles wat goed is. Wij danken U in deze Veertigdagentijd van vasten en boete voor alle mannen en vrouwen van goede wil. En we danken U voor hen die onder moeilijke omstandigheden, zonder moedeloos te worden, zich blijven inzetten voor het welzijn van hun naasten. Wij bidden U: blijf deze mensen van verschillende levensovertuigingen bezielen met Uw Geest van waarheid. Door Christus onze Heer.