Grote en sterke God, U bent Uw kinderen steeds nabij wanneer zij in nood verkeren. Wij bidden U voor alle kinderen die opgroeien in armoede in Vietnam en in Laos. Wij vragen U dat zij, naast ouderlijke liefde, ook genoeg eten, goed onderwijs en voldoende medische zorg mogen ontvangen. Geef dat zij mogen opgroeien als gezonde en evenwichtige mannen en vrouwen, die liefde kunnen geven en ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Brito, de zalige Rodolfo Acquaviva en gezellen, priesters en martelaren, door Christus onze Heer.