Eeuwige God, U hebt man en vrouw geschapen naar Uw beeld en gelijkenis: scheppend en vrij. Wij bidden U daarom voor alle vrouwen en meisjes in Turkije. Om erkenning van hun rechten; om bescherming tegen misbruik en uitbuiting; om goed onderwijs en catechese; om toereikende gezondheidszorg en voldoende werk; om alles ter bevordering van hun geestelijke en lichamelijke welzijn. Door Christus onze Heer.