Almachtige God, de apostelen hebben Uw Goede Boodschap verkondigd tot aan de uiteinden van de wereld. Wij danken U voor alle mannen en vrouwen die vandaag Uw Evangelie van liefde, vrede en gerechtigheid overal verkondigen in woord en in daad. Wij vragen U vandaag om Uw bijzondere zegen voor alle geloofsverkondigers in China en in India: dat zij de goede woorden en de gepaste toon vinden om het hart te raken van hun toehoorders. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Franciscus Xaverius, door Christus onze Heer.