Goede God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons getoond wat ware liefde vermag. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij dat de taal van liefde en dialoog steeds de boventoon mag voeren boven de gewapende taal van het conflict. Wij vragen U: verhoor ons gebed om geestelijke en materiële vrede voor onze wereld, speciaal voor de allerarmsten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martinus de Porres, broeder, door Christus onze Heer.