Almachtige God, Uw Kerk bevindt zich vaak op plekken die geteisterd worden door oorlog of ander geweld. Wij bidden U om vrede voor onze wereld. Wij vragen Uw bijstand voor mensen die slachtoffer zijn van vervolging en geweld, speciaal nu in Syrië en in Irak. Schenk hun verlichting en hoop op betere tijden. Door Christus onze Heer.