God van Abraham, U hebt de dorst van Uw volk Israël gelest met water uit de rots. Wij vragen U op deze Sabbatdag: geef dat Uw Kerk in Pakistan zich steeds laaft aan de enige Bron, Jezus Christus, en dat zij de Goede Boodschap steeds trouw verkondigt in woord en in daad. Schenk Uw volk in Pakistan bekwame herders en ook nieuwe broeders en zusters in het geloof. Door Christus onze Heer.