God onze Vader, een vermorzeld hart wijst Gij niet af. Wij bidden U vandaag voor alle bisschoppen: om een vruchtbare periode van bezinning op weg naar het Paasfeest. Geef dat zij Uw Kerk leiden, besturen en hoeden met wijsheid, met geduld en met liefde. Wij danken U voor hun trouwe arbeid voor zovele mensen over de hele wereld. Wees vooral de bisschoppen die gevangen zitten of verdwenen zijn zeer nabij. Door Christus onze Heer.