God van Israël, met sterke hand hebt Gij Uw volk bevrijd uit de macht van het kwaad en geleid naar het beloofde land. Wij bidden U voor de machthebbers in Pakistan. Wij bidden U dat deze mensen de kracht en de waarheid van Uw Goede Boodschap leren kennen en dat zij deze willen verkondigen in woord in en daad. Door Christus onze Heer.