Liefdevolle God, Uw dienaar Mozes heeft Uw volk weggeleid uit de slavernij van Egypte tot in het Land van melk en honing. Wij bidden U vandaag: geef dat velen zich door de nieuwe Mozes, Jezus Messias, laten wegleiden uit de slavernij van de zonde; bevrijd alle zielen uit de macht van de dood; gedenk allen die vermoord zijn omdat zij Uw Zoon beleden als de Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van al Uw heilige martelaren, door Christus onze Heer.