Barmhartige God, Uw Zoon heeft beloofd om alle dagen met Zijn Kerk te zijn tot aan het einde der tijden. Zijn Kerk bevindt zich steeds vaker op plekken die geteisterd worden door intimidatie en geweld tegen onze broeders en zusters. Wij bidden U daarom voor de Christenen in Nigeria. Om de vrijheid en ook de veiligheid om hun geloof in het Evangelie in het openbaar te belijden en te vieren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Johannes-Franciscus Burté en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.