God van Abraham, Gij hebt Uw volk Israël als een teken gesteld voor alle volkeren. Wij willen U op deze dag bidden voor Uw Kerk in Pakistan. Geef dat zij, door ons gebed, zich gesterkt voelt in haar geloof, en geef dat ons eigen geloof mag groeien door het voorbeeld van onze broeders en zusters daar. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marcellinus en Petrus, martelaren, door Christus onze Heer.