God van bevrijding, Gij hebt Uw volk Israël geleid uit de duisternis van de slavernij naar de vrijheid. Wij bidden U, op deze dag onder het octaaf van Pasen, speciaal voor mensen die gevangen zitten en die gemarteld worden omwille van hun geloof in Uw Zoon Jezus Christus. Geef dat zij weten dat wij hen nabij zijn in ons gebed, en dat zij, in het besef hiervan, gesterkt worden in hun geloof. Moge hun trouw aan Uw Zoon voor ons een voorbeeld zijn. Door Christus onze Heer.