Genadige God, Gij hebt de Kerk het getuigenis van de martelaren geschonken als een krachtig voorbeeld van gelovige trouw aan Uw Zoon. Wij bidden U vandaag voor de armen in het Midden-Oosten die, naast armoede, ook te lijden hebben onder vervolging omwille van hun geloof in Jezus Christus. Wij vragen U: schenk hun geduld en vertrouwen en geef dat hun situatie zich ten goede verandert. Door Christus onze Heer.