Heer, God van Israël, U hebt zich geopenbaard aan alle volkeren in Jezus van Nazareth, de Messias. Volgens de wet van Mozes, hebben zijn ouders hem aan U opgedragen. Wij bidden U vandaag voor alle ouders die met kinderen op de vlucht zijn. Geef dat zij een veilige plek bereiken, en daar de zorg krijgen die zij nodig hebben. Wij danken U voor allen die vluchtelingen onderdak bieden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria en de heilige Jozef, door Christus onze Heer.