Almachtige en eeuwige God, Uw Kerk belijdt dat U de bron bent van vrede, heiligheid en leven. Wij bidden U vandaag voor de rijken, machthebbers en heersers van deze wereld. Geef dat zij steeds het welzijn van hun onderdanen voor ogen houden en dat zij zorgen voor eten, medische zorg en onderdak – speciaal voor de kinderen. Geef dat ons gebed en onze daden van naastenliefde de komst van Uw Koninkrijk bespoedigen. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige bisschoppen en kerkleraren Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, door Christus onze Heer.